Regulament

ROMANIAN CSR AWARDS® – GALA COMPANIILOR SUSTENABILE

Gala de Premiere dedicata exclusiv recunoasterii activitatilor de Sustenabilitate si Responsabilitate Sociala ale companiilor din Romania

CSRmedia.ro si Asociatia CSR Media pentru Sustenabilitatea Afacerilor, denumite in continuare „Organizator”, desfasoara a XI-a editie a Galei de Premiere – Romanian CSR Awards®, conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

Participarea la aceasta Competitie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament.

Capitolul I. Descrierea competitiei

 • Competitia “Romanian CSR Awards®” este un proiect ce urmareste recunoastera initiativelor realizate de catre companii /fundatii corporative pentru a imbunatati viata angajatilor, a comunitatii in care activeaza sau a clientilor si a furnizorilor.
 • Proiectul isi doreste sa recunoasca public si sa aduca in prim-planul societatii civile cele mai bune actiuni de Sustenabilitate si CSR, contribuind astfel la o mai buna cunoastere a domeniului Sustenabilitatii si Responsabilitatii Sociale in Romania.
 • Romanian CSR Awards® este o Marca Inregistrata a CSRmedia.ro
 • Intreaga organizare a evenimentului, precum si managementul brandului “Romanian CSR Awards®” sunt realizate de membrii echipei CSRmedia.ro si ai Asociatiei CSR Media.

 

Capitolul II.- Participanti

 • Participantii care pot depune aplicatii sunt, Exclusiv, companiile si fundatiile corporative care activeaza pe teritoriul Romaniei, indiferent de numarul de angajati sau domeniu de activitate.
 • Sunt eligibile proiectele / campaniile care au fost implementate in anul precent. Pot fi inscrise atat proiectele demarate anul trecut, cat si cele incepute in anii anteriori, dar care au avut o etapa/editie ce s-a desfasurat si pe parcursul anului precedent.
 • O companie poate inscrie cate UN SINGUR proiect la fiecare Categorie de premii.
 • Un proiect nu poate fi inscris in mai multe categorii.
 • Nu sunt eligibile aplicatiile depuse de companii / fundatii corporative care au incalcat legea statului roman.
 • Conflictul de interese este definit de situatia in care o organizatie, care are in board, in echipa de conducere sau a fost infiintata de catre un membru al juriului, inscrie in concurs un proiect la una din sectiunile jurizate direct de membrul respectiv. Membrul juriului care este co-initiator al unor proiecte inscrise in categoria pe care o jurizeaza sau a fost implicat in implementarea acestuia in orice fel (chiar ca voluntar) are obligatia de a se abtine de la votarea propriilor proiecte.

 Capitolul III. Categorii de Premii – (fiecare cu locurile: I, II si III*)

 • MEDIU
 • EDUCATIE
 • SANATATE
 • SUSTINEREA COMUNITATII
 • SUSTINEREA ANGAJATILOR
 • INOVARE DIGITALA IN CSR
 • CAUSE RELATED MARKETING
 • CAMPANII CSR IN SOCIAL MEDIA
 • PARTENERIAT INTERSECTORIAL
 • CAMPANII INTERNE DE CSR

 * Pentru proiectele cu punctaj apropiat de locul trei se vor acorda Mentiuni;

 

Categoria: MEDIU

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte care vizeaza si ofera prin implementare solutii pentru protectia mediului, a ariilor protejate din Romania si a spatiilor verzi urbane;
 • proiecte de informare si constientizare care implica activitati de educatie ecologica si activitati de mobilizare si implicare in activitati de ecologizare, colectare selectiva, reciclare, de conservare/ refacere a spatiilor verzi, de plantare sau alte activitati de protectie a mediului.
 • proiecte ce au avut ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,
 • proiecte de reabilitare ecologica a anumitor zone si de imbunatatire a conditiilor de mediu;
 • strategii de mediu etc.

 

Categoria: EDUCATIE

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte care au dus la cresterea accesului la educatie si scolarizare.
 • campanii de constientizare privind necesitatea sustinerii unui sistem educational performant.
 • realizarea unor ghiduri sau manuale de bune practici sau alte materiale cu rol educational pentru diferite categorii de beneficiari.
 • proiecte prin care se ofera alternative educationale in vederea facilitarii procesului de invatare si de sustinere a performantei in domeniul educational, de educatie non-formala prin diferite metode alternative (ex: arta)
 • proiecte implementate pentru cresterea standardelor calitative in sistemul educational, de scolarizare si in cadrul procesului de invatare, de dezvoltare educationala (cele care nu implica componente de asistenta sociala),
 • proiecte implementate pentru schimbarea unor mentalitati privind anumite categorii de beneficiari, de suplinire a cunostintelor teoretice si practice in anumite domenii, proiecte de tutorat/ dezbateri ce implica transfer de informatii, cunostinte si know-how in diferite domenii.

 

Categoria: SANATATE

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte prin care se ofera si se dezvolta servicii medicale, de reabilitare psihologica sau de consiliere pentru anumite categorii de beneficiari,
 • proiecte prin care se ofera solutii paliative si medicale de specialitate ce implica solutii pentru vindecarea anumitor boli fizice sau mintale si sindroame, care ofera servicii de asistenta specializata gratuita (medicala, psihologica), de infiintare sau renovare si utilare a unor spitale, departamente din cadrul spitalelor sau a anumitor centre (de suport specializate),
 • proiecte prin care sunt asigurate servicii de prevenire a anumitor boli (precum HIV/ SIDA),
 • proiecte prin care se organizeaza sesiuni de recoltare sangvina pentru imbunatatirea rezervelor de sange,
 • proiecte care ofera servicii gratuite de testari periodice, de constituire a anumitor registre de contabilizare a numarului pentru diferite categorii de bolnavi.
 • proiecte ce au vizat sustinerea sistemului medical romanesc atat prin implementarea de solutii moderne (achizitii echipamente, modernizarea sistemului de management, de achizitii etc.) sau prin contributii financiare pentru reabilitarea/renovarea unor unitati medicale.

 

Categoria: SUSTINEREA COMUNITATII

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte implementate cu succes intr-o comunitate prin care s-a reusit inlaturarea mai multor bariere de ordin materiale si social, cum ar fi: scaderea saraciei, acces la servicii mai bune, o mai buna educatie etc.
 • proiecte care au vizat dezvoltarea comunitatilor locale;
 • proiecte care sa incurajeze dezvoltarea afacerilor sociale;
 • proiecte ce au vizat sesiuni de formare a specialistilor dintr-o anumita zona, in vederea cresterii nivelului de trai al locuitorilor;
 • proiecte prin care au fost sustinute comunitatile locale sa deruleze diverse activitati ce au avut ca scop final pastrarea traditiilor si mestesugurilor locale si, implicit, cresterea bunastarii locuitorilor acelei localitati.

 

CATEGORIA: SUSTINEREA ANGAJATILOR

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 •  politici si programe care au vizat imbunatatirea vietii angajatilor de la locul de munca sau sustinerea membrilor familiilor angajatilor;
 • proiecte care au vizat imbunatatirea calitatii vietii angajatilor, la locul de munca si in afara acestuia;
 • proiecte implementate pentru a asigura angajatilor un mediu de munca sigur si sanatos;
 • proiecte care au vizat minimizarea impactului activitatilor angajatilor asupra mediului si a resurselor umane.

 

Categoria: INOVARE DIGITALA IN CSR

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte ce au vizat utilizarea tehnologiei digitale intr-un mod inovativ, in scopul cresterii angajamentului publicului si al impactului asupra beneficiarilor.

 

Categoria: CAUSE RELATED MARKETING

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiectele prin care o compania a donat in favoarea unei cauze o suma de bani in functie de vanzarile pe care le-a realizat intr-o anumita perioada, pentru un produs sau mai multe produse incluse in campanie.

 

Categoria:  CAMPANII CSR IN SOCIAL MEDIA

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte care au beneficiat de implicarea stakeholder-ilor prin utilizarea unei aplicatii pe reteaua de socializare Facebook.
 • proiecte ce au vizat implicarea consumatorilor in sustinerea unei anumite cauze sociala, prin intermediul platformei de socializare.
 • proiecte ce au vizat promovarea unei anumite probleme sociale prin intermediul Facebook-ului, care si-a gasit si o rezolvare in realitate.

 

Categoria: PARTENERIAT INTERSECTORIAL

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • proiecte implementate in parteneriate intersectoriale;
 • proiecte realizate de catre o companie, in parteneriat cu un ONG si o autoritate/institutie publica, benefic pentru toate entitatile.

 

Categoria: CAMPANII INTERNE DE CSR

In aceasta sectiune pot fi inscrise:

 • programele interne derulate de companii, prin care s-a urmarit educarea si implicarea angajatilor in activitati de responsabilitate sociala.
 • programe interne de voluntariat;
 • campanii interne realizate de angajatii companiei pentru sustinerea unei anumite cauze sociale etc.

 

Capitolul IV. Drepturi si obligatii

Participantii au urmatoarele drepturi:

 • sa inscrie in competitie unul sau mai multe proiecte (cate unul la fiecare categorie de premii) fara a li se percepe niciun fel de taxe.
 • sa promoveze pe orice canal de comunicare participarea in competitia “Romanian CSR Awards”- Gala Companiilor Sustenabile, precum si posibilele distinctii obtinute.

 

Participantii au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte Regulamentul concursului si deciziile juriului;
 • sa nu angajeze numele Romanian CSR Awards in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului si/sau organizatorilor sai;
 • sa puna la dispozitia organizatorilor sau a juriului, daca este cazul, documente suplimentare care sa detalieze informatiile din formularul de inscriere privind proiectele desfasurate de initiator si inscrise in competitie;
 • Participantii sunt de acord ca fotografiile si materialele video realizate in timpul competitiei care ar putea contine imaginea lor, sa fie folosite in scop promotional de catre organizatorii evenimentului.

 

Capitolul V: Criterii de Jurizare

Organizatorii competitiei Romanian CSR Awards – Gala Companiilor Sustenabile vor anunta componenta completa a juriului inainte de inceperea perioadei de jurizare. In principiu, juriul va tine cont de urmatoarele criterii:

 • Obiectivul proiectului (maximum 25 puncte): Se va puncta ce anume s-a urmarit, concret, prin implementarea proiectului si cum a fost atins obiectivul final. Sunt bine punctate obiectivele care sunt specifice, măsurabile, tangibile si realiste. Se va puncta masura in care proiectul raspunde unor nevoi concrete identificate de companie atat in interior (probleme legate de angajati, furnizori, autoritati etc.), cat si in exterior (in comunitatile in care activeaza).
 •  Activitatile proiectului (maximum 25 puncte): Se vor puncta metodele eficiente prin care au fost implementate activitatile proiectului. Se va tine cont si de originalitatea solutiilor propuse pentru solutionarea nevoilor identificate.
 • Numarul de beneficiari (maximum 20 puncte): directi si indirecti.
 • Rezultate (maximum 30 puncte): se va evalua IMPACTUL pe care proiectul l-a avut asupra comunitatii, angajatilor, mediului, clientilor etc. Juriul va lua in calcul schimbarile generate pe termen scurt, dar mai ales cele pe termen mediu sau lung. Relevant va fi, in mare masura, modul in care implementarea proiectului a reusit sa produca o schimbare in bine in comunitatea in care a fost implementat. 

Notare:

 • fiecare membru al juriului va acorda cate o nota pentru fiecare criteriu in parte, functie de gradul de indeplinire a criteriului respectiv;
 • notele vor fi acordate pe o scala de la 1 la 30, 1 reprezentand nota minima, iar 30 nota maxima care poate fi obtinuta, in functie de punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare criteriu in parte, conform criteriilor de jurizare;
 • nota de evaluare a unui proiect acordata de un membru al juriului va fi obtinuta prin totalul notelor obtinute la fiecare criteriu (maximum 100 de puncte pentru fiecare proiect in parte);
 • nota finala a unui proiect este reprezentata de media aritmetica dintre numarul total de puncte acordat de membrii juriului si numarul membrilor juriului care au evaluat proiectul.

 

Capitolul VI. Inscrierea proiectelor in competitie

 • Perioada de inscriere in competitia Romanian CSR Awards incepe pe 25 IANUARIE  2023.
 • Pentru a inscrie proiecte in competitie, compania trebuie sa completeze formularul aflat pe site-ul dedicat competitiei – www.csrawards.ro la sectiunea Inscriere Proiect.
 • Pentru inscrierea in competitie participantul trebuie sa completeze corect toate campurile din formularul aflat la sectiunea de inregistrare si sa ofere toate detaliile semnalizate ca obligatorii din formularul de inregistrare.
 • Dupa incheierea perioadei de inscriere, juriul va delibera si va desemna proiectele castigatoare.
 • După jurizare fiecare participant in competitie va primi o notificare pe e-mail daca este sau nu castigator.
 • Premiile vor fi acordate in cadrul unei Gale de Premiere – Romanian CSR Awards® ce va avea loc pe 5 Aprilie, 2023.

 

Capitolul VII- Dreptul de utilizare a informatiei

 • Concurentul care propune o campanie / un proiect este de acord ca materialele trimise si incarcate pe website-ul www.csrawards.ro sa fie facute publice si sa poata fi folosite prin orice mijloace si in orice modalitate, in scopuri de prezentare de catre organizatori, indiferent de rezultatul participarii la competitie sau de acceptarea sau neacceptarea propunerii transmise.
 • Expunerea materialelor, precum si a tuturor informatiilor legate de concurs se va efectua pe pagina web dedicata competitiei- www.csrawards.ro, pe site-urile partenere si pe retelele de socializare. Completarea formularului de inscriere implica acordul ca materialele inscrise in Competitie sa poata fi expuse si utilizate de catre CSRmedia.ro.
 • Fotografia reprezentativa a Proiectului incarcata de Participant in Formularul de Inscriere poate fi facuta publica de Organizator, atat in cadrul Galei de Premiere precum si pe platformele online ale Organizatorului, fara a se specifica neaparat sursa sau ce Proiect reprezinta aceasta fotografie.

 

Capitolul VIII – Organizatorul isi rezerva dreptul:

 • Sa nu considere in mod automat ca orice propunere trimisa va participa la concurs. Vor fi acceptate in concurs doar acele propuneri care respecta Regulile si conditiile de inscriere;
 • Sa refuze inscrierea in concurs a unei propuneri, fara a fi obligat sa-si justifice decizia, in conditiile in care nu sunt respectate Regulile si conditiile de inscriere.
 • Sa intrerupa organizarea competitiei in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala, dar nu inainte de a anunta participantii, prin publicarea unui anunt pe site-ul www.csrawards.ro

 

Capitolul IX – Drepturile de proprietate intelectuala

 • Compania care inscrie proiectul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs.
 • Organizatorul nu pot fi facut responsabil pentru niciun fel de incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala sau alte drepturi exclusive asupra materialelor inscrise la concurs, intrucat Participantii garanteaza in mod expres faptul ca au dreptul Exclusiv de a utiliza materialele in modalitatea descrisa in prezentul Regulament. Participantii pastreaza drepturile de autor asupra materialelor, dar acorda organizatorilor Romanian CSR Awards® drepturi de utilizare pe durata nelimitata, in conditiile descrise in prezentul Regulament.

 

Capitolul X – Dispozitii finale

 • Companiile care inscriu proiecte in competitie sunt de acord cu prezentul Regulament. Proiectele castigatoare vor fi aduse la cunostiinta publicului, in scopuri publicitare, prin mass-media, in modalitatile pe care Organizatorul le va considera necesare, fara nici un fel de compensare materiala sau anunt prealabil.
 • Organizatorii, precum si juriul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a concursului.
 • Organizatorii nu au obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Competitiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin publicarea pe pagina web dedicata, respectiv www.csrawards.ro.

Prin inscrierea in Competitie, participantii Sunt de Acord cu prevederile prezentului Regulament, implicit ceea ce deriva din GDPR.

NOTA: Pentru orice intrebari si sesizari referitoare la competitia Romanian CSR Awards puteti sa ne scrieti la adresa: redactia[@]csrmedia.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *